13 İK Kongresi: Dave Ulrich ve İK Şampiyonları

17 Nisan 2008
Okuma süresi 3 dk

13. İnsan Kaynakları Kongresi öncesinde, MCT’nin organize ettiği özel bir etkinlikte Dave Ulrich ile bir araya geldik. Dave, önce “Stratejik İnsan Kaynakları” konsepti üzerine bir sunuş yaptı, sonrasında da biraz sohbet etmek için fırsat bulduk.

Sunuşunda bol bol “Human Resources Champions” (Harvard Business School Press, 1997) adlı kitabına atıfta bulundu. Kitabın ana teması da, şirketlerin rekabette üstünlük yakalamaları için İnsan Kaynakları Departmanının rolleri üzerine idi..

Kabaca özetlemek gerekirse, Dave Ulrich’in sunuşunda vermek istediği mesajlar şu şekilde idi:

Şirketler devamlı bir değişim ve gelişim süreci içerisindedir ve İnsan Kaynakları departmanının organizasyona değer katması için yeni roller üstlenmesi gerekmektedir. Geçmiş birkaç yılda bu değişim şu şekilde gerçekleşiyor: İnsan Kaynakları,

 • Operasyonel rolden stratejik role
 • Nicelikten niteliksele
 • Kontrol etmekten iş ortağı olmaya
 • Kısa dönemden uzun döneme
 • Yönetselden danışmanlığa
 • Fonksiyonel merkezliden iş merkezli olmaya
 • Şirket içi odaklanmaktan şirket dışına ve müşteriye odaklanmaya
 • Reaktif olmaktan proaktif olmaya
 • Faaliyet odaklı olmaktan çözüm odaklı olmaya

doğru değişim gösteriyor.

Aslında insan kaynakları departmanı tarafından üstlenilen sorumluluk çok yönlüdür. İnsan kaynakları departmanı hem operasyonel rolleri hem de stratejik rolleri birlikte götürmelidir; hem kontrol eden hem de bir ortak olmalıdır; kısa ve uzun dönemde hem niteliksel hem de niceliksel hedefler koymalıdır. Bu yüzden İnsan Kaynakları departmanın sorumluluğu daha karmaşık hale gelmektedir. Ama; karmaşıklığı gittikçe artan iş dünyasında şirkete değer katmak için bu kaçınılmaz bir dönüşüm yolculuğudur.

İnsan kaynaklarının üstleneceği çok yönlü roller aşağıdaki gibi dört grupta toplanabilir:

Stratejik ortak

 • İş takımının bütünsel bir parçası olarak hareket etmek
 • Mevcut insan kaynakları programlarının gözden geçirilmesi veya geliştirilmesi aşamalarında iş ihtiyaçlarını göz önüne almak
 • Sistematik organizasyonel sorumluluklar içerisinde önemli önceliklerin belirleneceği iş takımlarına katılmak
 • İnsan kaynaklarından iş hedefleri doğrultusunda yararlanmak
 • Güncel olan iş gerçeklerini anlamak, o doğrultudaki uygulamalara öncelik vermek

Yönetsel uzman

 • İnsan kaynaklarını etkili bir şekilde yönetmek için planlar, prosedürler geliştirmek
 • Kendi uzmanlık alanında bir danışman gibi davranmak
 • Uzmanlık alanında operasyonların ve programların sürekli geliştirilmesi için sorumluluk üstlenmek
 • İnsan kaynakları alanındaki gelişmeleri güncel olarak takip etmek, alanındaki uzmanlık statüsünü devam ettirmek

Çalışan şampiyonu

 • Çalışan ihtiyaçlarını ve bu konuda yönetimin düşündüklerini dile getirmek
 • Çalışanların ilgi ve ihtiyaçlarını analiz etmek, bilmek
 • Çalışanlar tarafından her zaman ulaşılabilir olmak
 • İşle alakalı hususlarda çalışanlara yardım açısından uzman olarak yerini almak
 • Çalışanların, firma hedeflerinin gerçekleştirilmesi adına ihtiyaç duyacakları kaynakları hazırlamak

Değişim öncüsü

 • İş stratejilerini desteklemek için organizasyonel değişim stratejileri hazırlamak
 • Değişim çabalarının başarılı sonuç vermesi için atılması gereken önemli adımları yönetmek
 • Organizasyonun iç ve dış sorunlara olan bakışı açısını ve tepkilerini sürekli olarak takip etmek
 • Etkili ve verimli bir şekilde değişimi yönetmek ve organizasyonun temel ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla araç-gereç, teknikler ve uygulamalar konusunda güncel kalabilmek
 • Organizasyona, insan kaynakları alanındaki yeni eğilimler ve bunların iş üzerindeki etkileri konusunda eğitim vermek

Sonuç olarak, hem öğretici hem de keyifli bir akşam oldu. Dave Ulrich’i de daha yakından tanımış oldum. Oldukça alçak gönüllü, espirili bir usluba sahip hoş bir insan. MCT’ye de daveti için teşekkür ederim.

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir