İnsan Kaynaklarında

İnsan Odaklı Tasarım

İnsan Odaklı Tasarım”, merkezinde insan olan sorunlara, ilgili tüm paydaşlar ile birlikte, “tasarımcı bakış açısı” ve “çevik geliştirme yaklaşımı” ile çözüm geliştirmeyi hedefleyen bir yöntemdir.

“İnsan Odaklı Tasarım” ile İK’nın ilgi alanına giren ürün, hizmet, süreç, sistem ve ortamları çalışanlar ve çalışan adayları için daha mükemmel hale getirecek şekilde tasarlamak, aday ve çalışan deneyimini iyileştirmek mümkün.

“İnsan Odaklı Tasarım” kitabının öncelikli hedef kitlesi, bu konuya ilk defa adım atacak İK profesyonelleridir. Anlaşılabilirliği garantilemek adına, “İnsan Odaklı Tasarım” süreci oldukça basitleştirilmiş bir model üzerinden, detaylı uygulama adımlarına ve gerçek uygulama örneklerine yer verilerek anlatılmıştır.

Mart 2018’den itibaren tüm kitapçılarda…

Farklı Sorunlara Farklı Yaklaşımlar Gerekli

Analitik sorun çözme yöntemleri üzerine eğitildik. Ama her sorunu analitik yaklaşımla çözemezsiniz.

İnsan Odaklı Tasarım Nerede Kullanılır?

Müşteri odaklı olma niyeti ve bunun gerekliliği herkes tarafından açıkça anlaşılmışken; bunun nasıl olacağı çoğu insanın kafasında muamma idi. İnsan Odaklı Tasarım, bu noktada çok somut bir reçete sunuyor.

Çalışan Deneyimini Çalışan Odaklı Tasarlamak

HR Dergi Makalemiz: Çalışan deneyimini iyileştirmek için “Tasarım Odaklı Düşünce” yaklaşımını nasıl uygulayabilirsiniz? İnsan Odaklı Tasarım yöntemi size güzel bir reçete sunuyor.

Neden İnsan Odaklı Tasarım?

İyi uygulandığında İnsan Odaklı Tasarım yöntemi, hedef kitleye daha iyi uyan çözümler üretilmesini sağlar.

Tasarım Odaklı Düşünce ve İnsan Odaklı Tasarım

“İnsan Odaklı Tasarım” süreç çerçevesi “Tasarım Odaklı Düşünce” yaklaşımını temel alır.

İnsan Odaklı Tasarım’da Yenilikçi Çözümler

İnsan Odaklı Tasarım yöntemini uygulamak yenilikçi bir tasarımı tek başına garantileyemiyor maalesef. Şimdiye kadarki tecrübelerimiz gösteriyor ki, birkaç unsur yenilikçi çözümleri yakalamada kritik rol oynuyor.

İnsan Odaklı Tasarım’ı Kurumunuzda Yaygınlaştırmak

Artık İnsan Odaklı Tasarım neymiş, ne değilmiş, öğrendiyseniz ve “Bunu kendi organizasyonumda nasıl uygularım?” diye düşünüyorsanız başlangıç aşamasında işinize yarayabilecek tavsiyeler var.