Takım Barometresi

25 Eylül 2010
Okuma süresi 2 dk

Bir grup insanın birbirleri ile çalışırken ekip içinde nasıl davrandığını, bu davranışlarının ekipten nasıl etkilendiğini, ekip içi dinamiklere de nasıl katkıda bulunduğunu görmek ve göstermek mi istiyorsunuz?

Sorunlu bir ekipteki takım çalışmasını geliştirmek isteyen bir yönetici olabilirsiniz… Ya da şirket için kritik misyonu olan bir işi yürütmek üzere kurulmuş ekibe koçluk yapacak bir Organizasyonel Gelişim uzmanı… O zaman basit bir değerlendirme aracı olan Takım Baramotresi ile işe başlayabilirsiniz.

Takım Baramotresi Nedir?

Takım barometresi, ufak bir anketten ibarettir ve sık aralıklarla ekibe uygulanır. Anket,

 • Ekibin verimliliği, çalışma şekli
 • Motivasyon
 • Karşılıklı güven
 • İşbirliği
 • Liderlik
 • Geri bildirim
 • Kişisel gelişim

alanlarından bir veya birkaçına yönelik hızlıca değerlendirilebilecek 8-10 sorudan oluşur.

Anketin amacı da

 • Ekip üyelerinin iş ve ekiple ilgili algılarını ölçmek
 • Üyelerin ekibin çalışma şekli ile ilgili memnuniyet seviyelerini anlamak
 • Ekiple ilgili sorunların kritikleşmeden önce tespit edilmesini sağlamak
 • Sorunların tartışılabilmesi için zemin hazırlamaktır.

Her büyüklükteki ekibe uygulanabilir ama en iyi sonucu küçük ekiplerde verir. (Çünkü ekip büyüdükçe, anketin özel sorunları adresleme kabiliyeti düşer, anket bir nevi genel çalışan memnuniyeti anketine dönüşür.)

Örnek Takım Barometresi Anketi

 • Bu ekipte çalışmaktan heyecan duyuyorum
 • Önemli bir amaç için doğru yolda ilerlediğimizi düşünüyorum
 • Ekip içinde benden yana beklentileri biliyorum
 • Sorunlarımızı tespit edip etkin bir şekilde çözebiliyoruz
 • Ekip içinde etkili bir işbirliği var
 • Güven ve karşılıklı saygıya dayalı bir çalışma ortamı var
 • Yönetim ile yeterli ölçüde iletişim içindeyiz
 • Yaptığım iş kişisel gelişimime katkıda bulunuyor
 • Zamanında ve yeterli ölçüde gerbildirim ve koçluk alabiliyorum
 • Bu ekipteki çalışmamda iş ve özel hayat dengesinden memnunum

Bu sorular, ihtiyaca göre daha da çeşitlenebilir. Değerlendirme skalası olarak Likert (Kesinlikle Katılmıyorum, Katılmıyorum, Kararsızım, Katılıyorum, Kesinlikle Katılıyorum) kullanılması tavsiye edilir.

Uygulama Süreci

Ekiple ilgili özellikle sorgulanmak istenen alanlar seçildikten sonra anket soruları (10’u geçmeyecek şekilde) tasarlanır. Anket uygulandıktan sonra kişisel sonuçlar ifşa edilmez. Anketi uygulayan yönetici veya koç her soru bazında ortalama ve bireysel değerlendirmelere bakar.

Daha sonra ekip üyeleri ile yapılacak kısa süreli birebir görüşmelerde

 • Ekip içinde değerlendirmesi en düşük olan konular ve
 • İlgili kişinin ekip ortalamasının altında değerlendirdiği konular

üzerinden geçilir. Memnuniyetsizlikle ilgili kök nedenler ortaya çıkarılmaya çalışılır.

Daha sonra tüm ekibin bir araya getirileceği, ekip yöneticisi veya koçunun moderasyonu altında bir toplantı düzenlenir. Toplantıda

 • 15 dk: Sonuçlar paylaşılır
 • 30 dk: Sorunlarla ilgili ortak gözlemler bir panoda listelenir ve en kritik olan 3 tanesi belirlenir.
 • 30 dk: En kritik görülen 3 sorun ayrı ayrı ele alınır, ekipten bu sorunları aşmak için öngördükleri düzeltici faaliyetler toplanır
 • 15 dk: Düzeltici faaliyetlerin sorumlusu ve zaman planı belirlenir.

Böylece ekip kendi sorunlarını yapılandırılmış bir şekilde tartışma, sorunların çözümü konusunda sorumluluk alma fırsatına kavuşmuş olur.

Anket ve çözüm toplantısı ayda ya da 2 ayda bir uygulanabilir. Böylece sorunların durumu, öngörülen düzeltici faaliyetlerin etkinliği de takip edilmiş olur.

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir