İOİ: İNSAN ODAKLI İNOVASYON

İnsandan Başlayarak Yenilikçi Çözüm Üretme Rehberi

İnovasyon yolculuğunun ilk adımının bir çözüm fikri olduğuna inanılıyor. Halbuki; çözüm fikri yerine insandan başlamak, yani ihtiyaç sahibini ve ihtiyacını iyi anladıktan sonra çözüm geliştirip inovasyon üretmek daha etkili ve verimli bir yol. Bu yolu izlemek inovasyonu şans işi olmaktan çıkarıyor ve rekabet çerçevesinin ötesinde fırsatlara kapı açıyor. İnovasyon girişimlerinin kalbine insanı nasıl koyabileceğinizi öğrenmek ister misiniz?

 

Bu kitapta son yirmi yılın inovasyon külliyatının sentezi sonucunda ortaya çıkmış İnsan Odaklı İnovasyon (İOİ) adını verdiğim inovasyon metodunu ve bu metodu uygulayabilmenizi sağlayacak detaylı bir reçete ile araç seti bulacaksınız. 

İnsan Odaklı İnovasyon,

bir kitlenin değerli bir ihtiyacından yola çıkarak radikal iş birliği, yineleme ve sınama ile hedef kitle tarafından arzu edilecek, mevcut imkanlar çerçevesinde hayata geçirilebilir, ekonomik ve ekolojik olarak sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretme yöntemidir.

Kitabın bazı bölümlerine aşağıdaki bağlantıları takip ederek erişebilirsiniz.

BÖLÜM 2

DÖRT ARTI BİR ADIM

  Adım 1: Değerli Bir İhtiyaç Bul

   İOİ Adım 1

   Adım 2: Arzu Edilen Deneyimi Anla

    İOİ Adım 2

    Adım 3: Toplam Çözümü Tasarla

    • Çözüm Vizyonu Geliştirin
    • Marka Esasınızı Hesaba Katın
    • Marka Esası ile Uyumsuz İnovasyonların Yaşama Şansı (McDonald’s Pizza)
    • Arzu Edilen Deneyim ile Uyumlu Toplam Çözümün Önemi (Godrej ChotuKool)
    • Toplam Çözümü Tasarlayın
    • Yaratıcı Çözüm Seçenekleri Üretin
    • En İyi Çözüm Seçeneklerini Seçin
    • Üretim ve Sunum Modelini Tasarlayın
    • Çözüm Adaylarını Hızlı, Ucuz ve Etkin bir Şekilde Sınayın
    • Hızlı Prototipin Önemi (Google Glass ve Google Books)
    • Ekolojik Etkiye Dikkat Etmenin Sağladıkları (Patagonia)
    • En Kritik Varsayımları AYP ile Sınayın
    • AYP’nin Önemi (Rent the Runway)
     İOİ Adım 3

     Adım 4: Artırımlı Olarak Sun

      İOİ Adım 4

      Adım +1: İnovasyon Girişimini Yönet

      BÖLÜM 3

      ARAÇ SETİ

      • Sektörel Strateji Analizi
      • Müşteri Değer Analizi
      • Merak Testi
      • Tüketim Potansiyeli Değerlendirmesi
      • İnovasyon Çerçevesi
      • Yardımcı Araştırma
      • Saha Araştırması
      • İçgörü Haritalama
       • Temsili Kullanıcı Analizi
       • Deneyim Haritalama
       • Zihin Haritalama
       • Bağlamdaki Kuvvetleri Haritalama
       • Görev Haritalama
      • Paydaş Analizi
      • Çözüm Vizyonu
      • Marka Uyumu Değerlendirmesi
      • Fikir Fırtınası
       • Soru Fırtınası
       • Sekiz Açı
       • YAAY
       • BEYZADE BEY
       • Morfolojik Analiz
       • Trend ve Teknoloji Analizi
      • Fikir Fuarı
       • Çözüm Vizyonuna Uyum Değerlendirmesi
       • Değer – Kolaylık Değerlendirmesi
       • Altı Düşünme Şapkası
      • Değer Önerisi Haritalama
      • Disney Stratejisi
      • İş Modeli Haritalama
      • Fiyat Duyarlılık Analizi
      • Hızlı Prototip
      • Finansal Simülasyon
      • Ekolojik Etki Değerlendirmesi
      • Asgari Yeterlilikte Çözüm (AYÇ)
      • İnovasyon Muhasebesi
      • Çalışma Planı