İnsan Odaklı Tasarım (İOT)

ile Çalışanlarınız veya Müşterileriniz için İyi Deneyim Sunan Çözümler Tasarlayın​

#çözümtasarımı #deneyimtasarımı #insanodaklıtasarım #tasarımodaklıdüşünce #çevik

Ne Öğreneceksiniz?

“İnsan Odaklı Tasarım (İOT)”, merkezinde insan olan sorunlara, ilgili tüm paydaşlar ile birlikte, “tasarımcı bakış açısı” ve “çevik geliştirme yaklaşımı” ile çözüm geliştirmeyi hedefleyen bir yöntemdir.

Bu eğitimde İOT yöntemin ne olduğu, nerede ve nasıl kullanılabileceğini öğreneceksiniz. Temel seviyede uygulayıcı olabilmek için detaylı bir reçete ve araç seti sahibi olacaksınız.

İçerik

1. Gün
 1. Oturum:
  • Neden İOT? Farklı sorunlar için farklı yaklaşımlar gerekli.
  • Tasarım Odaklı Düşünce
  • İOT’nin tanımı, kökenleri, uygulama alanları, uygulama örnekleri
 2. Oturum:
  • İOT yöntemine kuş bakışı ve küçük bir vaka çalışması ile basit bir IOT deneyimi.
 3. Oturum:
  • Tasarım çalışmasını çerçeveleme
  • Hedef kitleyi derin anlamak için araştırma yapılması: Yardımcı Araştırma, Mülakat, Gözlem, Deneyimleme
 4. Oturum:
  • Araştırma sonuçlarının çözümlenmesi: Temsili Kullanıcı Analizi, Deneyim Haritalama, Görev Haritalama, Zihin Haritalama, Sahadaki Kuvvetleri Haritalama
2. Gün
 1. Oturum:
  • Arzu edilen deneyimi sağlayacak çözüm için vizyon oluşturulması
  • Çözüm vizyonu ile uyumlu yaratıcı çözüm fikirleri üretilmesi : Soru Fırtınası, 8 Açı, YAAY, BEYZADE BEY, Morfolojik Analiz
 2. Oturum:
  • Üretilen çözüm fikirlerinin değerlendirilmesi: Fikir Fuarı, Çözüm Vizyonuna Uyum Değerlendirmesi, Değer-Kolaylık Değerlendirmesi, 6 Düşünme Şapkası
 3. Oturum:
  • Çözüm fikirlerinin ne kadar arzu edilir, yapılabilir, makul ve ekolojik olduğunun sınanması: Değer Önermesi, Hızlı Prototip, Ekolojik Etki Değerlendirmesi
 4. Oturum:
  • İOT çalışan/müşteri deneyimi iyileştirme amacıyla kurumlarda nasıl yaygınlaştırılır?
Özellikler

Temel Seviye

12 saat

Eğitim Yöntemi

 • Sınıfta bilgi aktarımı
 • Vaka çalışması
 • Sınıf eğitimi öncesi ve sonrasında verilen kaynaklar üzerinden bireysel öğrenme

Etkinlik Değerlendirme

 • Ön Test – Son Test
 • Proje

Diğer Kaynaklar