EĞİTİMLER

Kurumsal çalışma hayatının temposunda, maalesef az sayıda eğitim verme fırsatı yaratabiliyorum. Şimdiye kadar verdiğim eğitimlerin başlıklarını aşağıda bulabilirsiniz.

Organizasyonel Uyumlanma

Organizasyonel Değişim Yönetimi

YÜZ YÜZE EĞİTİM • 12 SAAT (2 GÜN x 6 SAAT)

Günümüz organizasyonlarının çoğu aynı organizasyonel modele ve bürokratik işletim sistemine sahip. Yalnız bu hakim sistemin önemli bir defosu var: Değişimi sevmiyor! Değişen çevresel koşullar doğrultusunda organizasyonel sistemi (yapıyı, kültürü vb) değiştirmek gerektiğinde bu değişim çok sancılı bir şekilde gerçekleşiyor. Organizasyonel sistemi ve organizasyonel değişimin dinamiklerini anlayıp farklı yaklaşımlar kullanarak bu sancılı süreci bir miktar rahatlatmak mümkün.  

Çift Elli Organizasyon: Sürdür ve Keşfet

Çift Elli (Çevik) Organizasyon

YÜZ YÜZE EĞİTİM • 12 SAAT (2 GÜN x 6 SAAT)

İki elini de aynı beceri seviyesinde kullanabilen kişilere “Çift Elli” deniyor. Çoğu insan tek elli. Büyük organizasyonlar da bir açıdan öyleler. Sürdürme işlerini iyi yapabilen büyük organizasyonlar keşif işlerinde aynı başarıyı gösteremiyorlar. Acaba bu organizasyonlar hem sürdürme hem de keşif işlerini aynı beceri ile gerçekleştirebilecek yeteneğe sahip olabilirler mi? Yani hem büyük hem hızlı, hem güvenilir hem esnek, hem verimli hem de yenilikçi olabilirler mi? Bunu yapabilen organizasyonlara “Çİft Elli” deniyor. Bu alandaki öncü organizasyonların ne yaptıklarını öğrenin!

İOİ: İnsan Odaklı İnovasyon

İOİ: İnsan Odaklı İnovasyon (Temel)

YÜZ YÜZE EĞİTİM & ATÖLYE • 12 SAAT (2 GÜN x 6 SAAT)

İnsan Odaklı İnovasyon (İOİ), bir kitlenin değerli bir ihtiyacından yola çıkarak radikal iş birliği, yineleme ve sınama ile hedef kitle tarafından arzu edilecek, mevcut imkanlar çerçevesinde hayata geçirilebilir, ekonomik ve ekolojik olarak sürdürülebilir yenilikçi çözümler üretme yöntemidir. Bu yöntemi ve araç setini temel seviyede öğrenin.

İOT: İnsan Odaklı Tasarım Süreci

İOT: İnsan Odaklı Tasarım (Temel)

YÜZ YÜZE EĞİTİM & ATÖLYE • 12 SAAT (2 GÜN x 6 SAAT)

Çalışanlarınız veya müşterileriniz için iyi deneyim sunan çözümler nasıl tasarlayabilirsiniz? Merkezinde insan olan sorunlara, ilgili tüm paydaşlar ile birlikte, “tasarımcı bakış açısı (Tasarım Odaklı Düşünce)” ve “çevik geliştirme yaklaşımı” ile çözüm geliştirmeyi sağlayan İnsan Odaklı Tasarım (İOT) yöntemini öğrenin.

Derin İçgörü Elde Etme Sanatı

Derin İçgörü Elde Etme Sanatı

UZAKTAN EĞİTİM • 12 SAAT (4 GÜN x 3 SAAT)

İnsan Odaklı İnovasyon (İOİ) veya İnsan Odaklı Tasarım (İOT) yönteminin sunduğu araç setinin önemli bacaklarından biri olan etnografik araştırmada (mülakat, gözlem ve deneyimleme) becerilerinizi biraz daha keskinleştirmek ister misiniz? Cevabınız evet ise farklı tekniklerin inceliklerini dinleyeceğiniz, ardından kendi bağlamınızda uygulama yapıp geri bildirim alacağınız bu eğitim tam size göre.

İOİ Temel veya İOT Temel eğitimini almak önkoşuldur.

Yenilikçi Fikir Üretme

Yenilikçi Çözüm Üretme Sanatı

UZAKTAN • 12 SAAT (4 GÜN x 3 SAAT)

Yenilikçi çözüm fikri üretme, değerlendirme ve seçme sürecini etkili bir şekilde işletmek zor zanaat. Çok fazla şeyi yeterli ölçüde  karıştırmak gerekiyor. İnsan Odaklı İnovasyon (İOİ) ve İnsan Odaklı Tasarım (İOT) araç setinde de var olan Fikir Fırtınası ve Fikir Fuarı araçlarını radikal katılım ile yönetme becerilerini biraz daha keskinleştirmek isteyenler bu uygulamalı eğitime katılabilir.

İOİ Temel veya İOT Temel eğitimini almak önkoşuldur.

Hızlı Prototip ile Sınama

Hızlı Prototip ile Yenilikçi Çözümleri Sınama Sanatı

YÜZ YÜZE EĞİTİM & ATÖLYE • 12 SAAT (2 GÜN x 6 SAAT)

Yenilikçi bir çözüm üzerinde çalışıyorken her aşamada sınama yaparak ilerlemek gerekir. Sınamanın hızlı, ucuz ve etkili olması önemlidir. Bunu demek dile kolay yapmak ise ele zor gelir. İnsan Odaklı İnovasyon (İOİ) yönteminin sunduğu sınama araçlarındaki becerilerinizi keskinleştirmek istiyorsanız bu atölye tam size göre.

İOİ Temel veya İOT Temel eğitimini almak önkoşuldur.

Çevik ve Artırımlı

Yenilikçi Çözümleri Çeviklikle  Hayata Geçirme Sanatı

YÜZ YÜZE EĞİTİM & ATÖLYE • 12 SAAT (2 GÜN x 6 SAAT)

Bu eğitim, yenilikçi bir çözümü en az risk alarak hayata geçirmek için gerekli yetkinlikleri (ör: keşif odaklı planlama, artırımlı sunum ve inovasyon muhasebesi vb) bir miktar daha keskinleştirmeyi hedefliyor.

İOİ Temel veya İOT Temel eğitimini almak önkoşuldur.

 

4A Koçluk

Koçvari Liderlik

KARMA • 18 SAAT (3 GÜN x 6 SAAT)

Koçluk, güçlü bir yaklaşımdır ancak iş hayatında uygulanması her zaman mümkün ve makul değildir. Koçvari yaklaşım, koçluk yaklaşımın gücünden de faydalanarak gereken anlarda yönlendirme ve geri bildirim vermeyi içerir. Bu yaklaşımı saf koçluk (soran, yansıtan) eksen ile saf yönetici (söyleyen, yargı beyan eden) eksen arasında ihtiyaca göre gidip gelmek olarak hayal edebilirsiniz. “4A Koçluk” çerçevesi ile koçvari yaklaşımı kolayca öğrenip uygulamaya başlayabilirsiniz.

Katılımı Yönetme / Kolaylaştırma / Fasilitasyon

Katılımı Yönetmek / Kolaylaştırıcılık / Fasilitasyon

YÜZ YÜZE EĞİTİM & ATÖLYE • 12 SAAT (2 GÜN x 6 SAAT)

Katılımı yönetme (fasilitasyon) becerisi, yaratıcı ve katılımcı karar alma toplantılarında yer alan, ortak akıl veya çözüm üretme çalıştaylarını yöneten, organizasyonel değişim yönetimindeki etkinliklerini artırmak isteyen kişiler için son derece önemli. Bu eğitimde katılımlı çalışmalardaki grup dinamiklerini, ideal fasilitasyon yaklaşımını ve pek çok aracı, oyunu nasıl etkinliği arttırmak için kullanabileceğinizi öğreneceksiniz.