Uğur Cem Yıldız

2000 yılından bu yana, ürettiğim veya ilgi alanıma giren şeyleri paylaşmak amacıyla, kişisel bir web sitesi (blog) sahibiyim. Son dönemlerde en çok paylaşım yaptığım 10 konu

Faydalı olması ümidiyle…

Çok Yakında…

İOİ: İnsan Odaklı İnovasyon

Tarihteki inovasyon girişimlerini incelediğinizde genelde iki farklı yoldan birinin izlendiğini görürsünüz. Bazı girişimler bir teknolojiden yani çözümden başlamış, ellerindeki çözümün birilerinin bir ihtiyacını karşılayabileceği hayaliyle yol almıştır. Bazı girişimler ise bir kitlenin tam olarak karşılanmayan bir ihtiyacından yola çıkmış, bu ihtiyacı karşılayacak teknolojileri araştırıp çözüm geliştirmeyi tercih etmiştir. Bu iki yolun da kendine göre zorlukları ve riskleri vardır. Ama çoğu durumda ilk yol ikinci yola göre daha zor ve riskli olandır.

İnsan Kaynakları’nda İnsan Odaklı Tasarım 

Merkezinde insan olan sorunlar için etkili bir çözüm geliştirme yaklaşımı öğrenmek ister misiniz? İOT, ilgili tüm paydaşlar ile birlikte, tasarımcı bakış açısını ve çevik geliştirme yaklaşımını kullanarak çözüm tasarlamayı hedefleyen bir yöntemdir.

İOY: İnsan Odaklı Yönetişim

Günümüzün tüm modern organizasyonları ortak bir işletim sistemine sahip. İçinde çalışanların çoğu için çalışma hayatı bir süre katlanılması gereken zaruri bir faaliyet. Doğa ve toplum ise imkan varsa dikkat edilen, yoksa umursanmayan unsurlar. Hissedar çıkarlarının hepsinin üstünde olması normal kabul ediliyor. Değişen ve dönüşen toplumsal değerlerimiz ise, hissedar, çalışan ve toplum çıkarlarının eşit ağırlıkta olduğu, yani sahici şekilde insan odaklı kurumları çağırıyor. Kurumsal yönetişimin kalbine insanı nasıl koyabileceğinizi öğrenmek ister misiniz?