İOİ: İNSAN ODAKLI İNOVASYON

İNSANDAN BAŞLAYARAK YENİLİKÇİ ÇÖZÜM ÜRETME REHBERİ

Tarihteki inovasyon girişimlerini incelediğinizde genelde iki farklı yoldan birinin izlendiğini görürsünüz. Bazı girişimler bir teknolojiden yani çözümden başlamış, ellerindeki çözümün birilerinin bir ihtiyacını karşılayabileceği hayaliyle yol almıştır. Bazı girişimler ise bir kitlenin tam olarak karşılanmayan bir ihtiyacından yola çıkmış, bu ihtiyacı karşılayacak teknolojileri araştırıp çözüm geliştirmeyi tercih etmiştir. Bu iki yolun da kendine göre zorlukları ve riskleri vardır. Ama çoğu durumda ilk yol ikinci yola göre daha zor ve riskli olandır. İkinci yolu takip ederek inovasyon üretebilmek için İnsan Odaklı İnovasyon yöntemini öğrenin!

İOT: İNSAN ODAKLI TASARIM

İNSAN KAYNAKLARI’NDA TASARIM ODAKLI DÜŞÜNCE & ÇEVİK YAKLAŞIM

İOT, ilgili tüm paydaşlar ile birlikte, tasarımcı bakış açısını ve çevik geliştirme yaklaşımını kullanarak çözüm tasarlamayı hedefleyen bir yöntemdir. İnsan Kaynakları’da bu yöntemi nasıl kullanabileceğinizi öğrenmek ister misiniz?

ORGANİZASYONEL GELİŞİM

Strateji, Organizasyonel Yapılanma, Kurum Kültürü, Organizasyonel Çeviklik, Yalın Yönetim, Organizasyonel Çift Ellilik

TAKIM GELİŞİMİ

Takım Koçluğu, Fasilitasyon, Katılımlı Karar Alma, Takımlarda Çeviklik

BİREYSEL GELİŞİM

Liderlik, Koçluk, Mentorluk, Geri Bildirim, Öğrenme ve Gelişim

KOÇLUK

3+1 ADIMDA KOÇLUK & KOÇVARİ LİDERLİK

Koçluk yapmanın tek bir yolu yok. Ama tüm koçluk yaklaşımlarının 3 ortak adımı var. Bu 3 adımı izlemek temel seviyede koçluk yapmak için yeterli. Bireylere dönük koçluk çalışmalarımda referans aldığım ve farklı koçluk ekollerinin sentezi gibi değerlendirebileceğiniz 4A Koçluk yaklaşımını öğrenmek ister misiniz?

YENİ NESİL YÖNETİŞİM

KURUMSAL YÖNETİŞİMİN KALBİNE İNSANI GERİ KOYABİLİR MİYİZ?

Günümüzün tüm modern organizasyonları ortak bir işletim sistemine sahip. İçinde çalışanların çoğu için çalışma hayatı bir süre katlanılması gereken zaruri bir faaliyet. Doğa ve toplum ise imkan varsa dikkat edilen, yoksa umursanmayan unsurlar. Hissedar çıkarlarının hepsinin üstünde olması normal kabul ediliyor. Değişen ve dönüşen toplumsal değerlerimiz ise, hissedar, çalışan ve toplum çıkarlarının eşit ağırlıkta olduğu, yani sahici şekilde insan odaklı kurumları çağırıyor. Yeni bir kurumsal yönetişim modeli inşa edebilir miyiz?

İNSAN KAYNAKLARI

Erken Yetenek Yönetimi, Yeteneği Çekme / Entegre Etme / Hizalama, Performans ve Yetkinlik Yönetimi, Kurumsal Öğrenme, Ödüllendirme, Çalışan İlişkileri, Stratejik İK Ortaklığı

İNOVASYON

İhtiyaç Bulma, Çözüm Tasarımı, Sınama, Artırımlı Hayata Geçirme

ORTAYA KARIŞIK

Amatör Denizcilik, Teknoloji, Spor, Yeme, İçme, Gezi